Workshop i Performance, Järnsta Nordingrå, 2017

Installation, Stag, Järnsta Nordingrå, 2014

Projekt, Söder om Eden Öster om Tvivlet, 2007 – 2014.
Poetisk – konceptuell markering och undersökning av ett anonymt naturområde i närheten av orten Bjällsta, Örnsköldsvik.

Projekt, Åkerbärsdiskursen, 2013 - 2014 (tillsammans med Maria Lagerborg).
En konstnärlig granskning kring förekomsten av åkerbär i norra Ångermanland.

Projekt, Adress Metropol, performance-festival i Härnösand 2010 - 2016.
Här David Tuneströms performance tillsammans med Cecilia Rödström och Björn Eriksson

Installation, Pass, Mäland Nordingrå, 2008

Performance, Pass, Mäland Nordingrå, 2008

Installation, Forest construction, Höjd 9 m, Lusto Forest museum, Punkaharju, Finland 1999

Mona-Lisa 2007, foto porträtt av  franska konstnären Jenny Hollocou, Saxnäs 2007

Vad skiljer historiens landskap från nutidens? Vad skiljer nutidens kvinna från historiens?  Målning och foto, 2010 (Sundsvalls museum)
Akrylmålning av landskapsbakgrunden (av mig kompletterad) i Leonardo da Vincis verk Mona Lisa, samt foto Mona Lisa 2007. 

Projekt, Norrländsk Information, performance-projekt tillsammans med Mats Wikström och Nic Langendoen, 1997
21 föreställningar på 15 orter i Norrland, inkluderande ett flertal teater- och danskompanier

Bild från föreställning vid Sundsvalls museum (foto Sundsvalls museum)

Projekt Å, Objekt, installation i natur vid Lögdeälven i Hyngelsböle Nordmaling, 1982