Medverkar som skribent i nätbaserade konsttidningen Volym
https://www.rvn.se/Volym/

Bok, Performance Installationer, omfattande genomgång av projekt, eget förlag 2020

Bok, Rätt intressant, roman om konst, eget förlag 2018

Bok, Mobila Anteckningar, egna dikter tillsammans med grafik av Christer Carlstedt, 2011.
Producerad i numrerad och begränsad upplaga vid Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad.